گزارش جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای سعید فرهنگ جلودار

گزارش جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای سعید فرهنگ جلودار

۱۷ تیر ۱۴۰۳

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای سعید فرهنگ جلودار، مقطع کارشناسی‌ارشد، رشته مدرسی معارف قرآن و حدیث چهارشنبه ۰۶ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۱۲:۳۰ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید.
موضوع پایان‌نامه: تحلیل همنشینی کفر و صدّ در آیات قرآن کریم.
استاد راهنما: حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر محمدهادی منصوری.
استاد مشاور: جناب آقای دکتر علیرضا کمالی.
استاد داور: جناب آقای دکتر مجد فقیهی.
جلسه دفاع، پس از قرائت چند آیه از کلام‌الله مجید و اعلام برنامه توسط استاد محترم راهنما شروع و سپس دانشجو به ارائه گزارشی از پایان‌نامه پرداخت.
در ادامه داوران محترم نظراتشان را مطرح نمودند و بعد دانشجو و اساتید محترم راهنما و مشاور به دفاع از رساله پرداختند. و سپس اساتید برای نمره دانشجو به شور نشسته و بعد از آن صورتجلسه توسط استاد محترم راهنما قرائت گردید و با تشکر دانشجو از اساتید جلسه به اتمام رسید.

 

چکیده پایان‌نامه
واژه «کفر» و «صدّ» از واژگان کانونی قرآن کریم است که در آیات متعدد همنشین شده‌اند. شناخت نوع رابطه همنشینی کفر و صدّ و تبیین اجزاء صدّ یعنی صادّ، مصدود، مصدود عنه، گونه‌های صدّ، چرایی صدّ و هشدار‌ها، زمینه‌ساز فهم دقیق‌تر معانی آیات قرآن کریم می‌شود. هدف از پژوهش حاضر، تبیین رابطه همنشینی کفر و صدّ و مشخص کردن اجزاء و جوانب صدّ با بهره‌گیری از روش تحلیل محتوا است. با بررسی آیات متضمن کفر و صدّ و واژگان مرتبط با کفر به روش توصیفی ـ تحلیلی و بهره‌گیری از تحلیل محتوا با دو رویکرد کمی و کیفی دانسته می‌شود که کفر اعتقادی همراه با استکبار، نفاق و ظلم نسبت به صدّ نقش تقدّمی‌ دارند و قبحِ کفر عملی از صدّ بیشتر است. مراد از کفّار که مخاطب غالبی این آیات است پیشوایان کفر است که نسبت به تمام طیف‌های جامعه نقشه دارند و در کنار منع مردم از گرایش به اسلام، افراد مؤمن را نیز از تقید به شریعت الهی باز می‌دارند و در این مسیر به خاطر عدم اعتقاد به آخرت، دین الهی را نادرست نشان می‌دهند تا مردم ‌را قانع کنند که به هر سنتی از سنن اجتماعی و لو اینکه خرافی باشد، عمل کنند. اعراض و بازداشتن دیگران از طریق هدایت، آثار و پیامدهایی دارد که خداوند متعال با عبارات مختلف، هشدارهایی همچون باطل شدن اعمال و نقشه‌ها و متضرر شدن آنان در دنیا و آخرت داده است.

 

واژگان کلیدی
تحلیل محتوای کفر، تحلیل محتوای صدّ، همنشینی کفر و صدّ، اجزای صدّ، واژگان مرتبط با کفر.

منبع خبر: واحد امور پایان نامه ها