بایگانه سالانه: قالب تاریخ آرشیو به صورت سالانه

جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای حاجی حسن پور، مقطع کارشناسی ارشد

جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای حاجی حسن پور، مقطع کارشناسی ارشد، گرایش انقلاب اسلامی چهارشنبه ۱۷/۱۲/۱۳۹۰ ساعت ۱۰ صبح در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد

مشاهده جزئیات...

جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای جواد دارینی، مقطع کارشناسی ارشد

جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای جواد دارینی، مقطع کارشناسی ارشد، گرایش اخلاق اسلامی پنج شنبه ۱۳۹۰/۱۲/۱۸ ساعت ۱۰:۳۰ صبح در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد.

مشاهده جزئیات...

جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای یاسر دانیالی،مقطع کارشناسی ارشد

جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای یاسر دانیالی،مقطع کارشناسی ارشد دوره دوم گرایش مبانی نظری اسلام دوشنبه ۴/۷/۱۳۹۰ ساعت ۱۹ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد

مشاهده جزئیات...