نویسنده salmani

برگزاری جلسه دفاع رساله جناب آقای محمدرضا مولایی

به حول و قوه الهی جلسه دفاع رساله جناب آقای محمدرضا مولایی، مقطع دکتری، رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش انقلاب اسلامی، پنجشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۳۰ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد. جهت شرکت در جلسه به [...]

مشاهده جزئیات...

گزارش جلسه دفاع رساله جناب آقای وحید دهقانی فیروزآبادی

به حول و قوه الهی جلسه دفاع رساله جناب آقای وحید دهقانی فیروزآبادی، مقطع دکتری، رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش اخلاق اسلامی یکشنبه ۲۹ تیر ۹۹ ساعت ۱۴ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید موضوع رساله: بررسی تطبیقی اخلاق فضیلت [...]

مشاهده جزئیات...

گزارش جلسه دفاع رساله جناب آقای داراب نبی زاده

به حول و قوه الهی جلسه دفاع رساله جناب آقای داراب نبی زاده، مقطع دکتری، رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش قرآن و متون اسلامی سه شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۴ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید موضوع رساله: تحلیل [...]

مشاهده جزئیات...