نویسنده طاهری

جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای یاسر دانیالی،مقطع کارشناسی ارشد

جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای یاسر دانیالی،مقطع کارشناسی ارشد دوره دوم گرایش مبانی نظری اسلام دوشنبه ۴/۷/۱۳۹۰ ساعت ۱۹ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد

مشاهده جزئیات...