همایش ها و کارگاه ها

برگزاری کارگاه «روش نگارش طرح تفصیلی»، اختصاصی دانشجویان کارشناسی‌ارشد رشته مدرسی اخلاق اسلامی

کارگاه روش نگارش طرح تفصیلی، اختصاصی دانشجویان کارشناسی‌ارشد رشته مدرسی اخلاق اسلامی، روز سه‌شنبه مورخ ۸ خرداد ۱۴۰۳ به مدت ۴ ساعت و با حضور دانشجویان این رشته با تدریس حجت‌الاسلام دکتر محیطی عضو هیئت علمی دانشگاه معارف اسلامی [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری کارگاه «روش نگارش طرح تفصیلی»، اختصاصی دانشجویان کارشناسی‌ارشد رشته مشاوره با رویکرد اسلام

کارگاه روش نگارش طرح تفصیلی، اختصاصی دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مشاوره، روز سه‌شنبه مورخ ۸ خرداد ۱۴۰۳ به مدت ۴ ساعت و با حضور دانشجویان این رشته با تدریس حجت‌الاسلام دکتر جدیری عضو هیئت علمی دانشگاه معارف اسلامی برگزار [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری کارگاه «روش نگارش طرح تفصیلی»، اختصاصی دانشجویان کارشناسی‌ارشد رشته مدرسی انقلاب اسلامی

کارگاه «روش نگارش طرح تفصیلی»، اختصاصی دانشجویان کارشناسی‌ارشد رشته مدرسی انقلاب اسلامی، روز شنبه مورخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ به مدت ۴ ساعت و با حضور دانشجویان این رشته با تدریس حجت‌الاسلام دکتر ارجینی عضو هیئت علمی دانشگاه معارف اسلامی [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری کارگاه «موضوع‌یابی عنوان پایان‌نامه»، اختصاصی دانشجویان کارشناسی‌ارشد رشته مدرسی مبانی نظری اسلام

کارگاه «موضوع‌یابی عنوان پایان‌نامه»، اختصاصی دانشجویان کارشناسی‌ارشد رشته (مدرسی مبانی نظری اسلام)، روز شنبه مورخ ۵ خرداد ۱۴۰۳ به مدت ۴ ساعت و با حضور دانشجویان این رشته با تدریس جناب آقای دکتر رجبی در دانشگاه معارف اسلامی برگزار [...]

مشاهده جزئیات...