گزارش تصویری

گزارش جلسه دفاع پایان‌نامه سرکار خانم ملیحه مظفری

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان‌نامه سرکار خانم ملیحه مظفری، مقطع کارشناسی‌ارشد، رشته توسعه و تبلیغ فرهنگ دینی گرایش تبلیغ دین، سه شنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۱۲:۳۰ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید. موضوع پایان‌نامه: تحلیل بازنمایی [...]

مشاهده جزئیات...

گزارش جلسه دفاع پایان‌نامه سرکار خانم فاطمه عبدالله‌نژاد

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان‌نامه سرکار خانم فاطمه عبدالله‌نژاد، مقطع کارشناسی‌ارشد، رشته مدرسی معارف قرآن و حدیث دوشنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۱۲:۳۰ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید. موضوع پایان‌نامه: زمینه‌ها، آسیب‌ها و راهکارهای درمان تکبر [...]

مشاهده جزئیات...

گزارش جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای حامد ذوقی خیره‌مسجد

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای حامد ذوقی خیره‌مسجد، مقطع کارشناسی‌ارشد، رشته مدرسی معارف قرآن و حدیث یکشنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۸ صبح در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید. موضوع پایان‌نامه: بررسی آموزه‌های تورات بر [...]

مشاهده جزئیات...

گزارش جلسه دفاع پایان‌نامه سرکار خانم زهرا داستانی

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان‌نامه سرکار خانم زهرا داستانی، مقطع کارشناسی‌ارشد، رشته توسعه و تبلیغ فرهنگ دینی گرایش تبلیغ دین شنبه ۹ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۱۳:۳۰ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید. موضوع پایان‌نامه: شیوه‌های اقناع‌سازی رسانه‌های [...]

مشاهده جزئیات...

گزارش جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای سعید فرهنگ جلودار

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای سعید فرهنگ جلودار، مقطع کارشناسی‌ارشد، رشته مدرسی معارف قرآن و حدیث چهارشنبه ۰۶ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۱۲:۳۰ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید. موضوع پایان‌نامه: تحلیل همنشینی کفر و صدّ [...]

مشاهده جزئیات...

گزارش جلسه دفاع رساله جناب آقای محمود کشاورز

به حول و قوه الهی جلسه دفاع رساله جناب آقای محمود کشاورز، مقطع دکتری، رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش انقلاب اسلامی چهارشنبه ۰۶ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۱۷ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید. موضوع رساله: رهیافت مقابله ای جمهوری اسلامی [...]

مشاهده جزئیات...

گزارش جلسه دفاع پایان‌نامه سرکار خانم طاهره‌سادات قتیل‌زاد

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان‌نامه سرکار خانم طاهره‌سادات قتیل‌زاد، مقطع کارشناسی‌ارشد، رشته مدرسی معارف قرآن و حدیث یکشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۱۲:۳۰ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید. موضوع پایان‌نامه: عوامل و موانع تربیت از منظر [...]

مشاهده جزئیات...

گزارش جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای محمدحسین سلجوقی‌نژاد

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای محمدحسین سلجوقی‌نژاد، مقطع کارشناسی‌ارشد، رشته توسعه و تبلیغ فرهنگ دینی گرایش مشاوره دوشنبه ۰۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۱۲:۳۰ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید. موضوع پایان‌نامه: نقش تعدیل کنندگی پایبندی [...]

مشاهده جزئیات...

گزارش جلسه دفاع پایان‌نامه سرکار خانم مهدیه لری‌پور

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان‌نامه سرکار خانم مهدیه لری‌پور، مقطع کارشناسی‌ارشد، رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش مبانی نظری اسلام دوشنبه ۰۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۱۰ صبح در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید. موضوع پایان‌نامه: تبیین چیستی و [...]

مشاهده جزئیات...

گزارش جلسه دفاع رساله جناب آقای عادل فاطمیان

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای عادل فاطمیان، مقطع دکتری، رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش قرآن و متون اسلامی شنبه ۰۲ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۷ صبح در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید. موضوع رساله: نقد و [...]

مشاهده جزئیات...