گزارش تصویری

گزارش جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای حسن فدایی

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای حسن فدایی، مقطع کارشناسی‌ارشد، رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش انقلاب اسلامی چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۱۸ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید. موضوع پایان‌نامه: علل گسترش تشیع در نیجریه [...]

مشاهده جزئیات...

گزارش جلسه دفاع پایان‌نامه سرکار خانم زهرا آذرباد

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان‌نامه سرکار خانم زهرا آذرباد، مقطع کارشناسی‌ارشد، رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش تاریخ و تمدن اسلامی سه شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۱۴ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید. موضوع پایان‌نامه: وضعیت علوم [...]

مشاهده جزئیات...

گزارش جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای نعیم فاطمی‌کیا

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای نعیم فاطمی‌کیا، مقطع کارشناسی‌ارشد، رشته مدرسی مبانی نظری اسلام دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۱۴ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید. موضوع پایان‌نامه: تبیین کارکردهای انسان‌شناسانه صمدیت خداوند در قرآن [...]

مشاهده جزئیات...

گزارش جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای علی جنانی

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای علی جنانی، مقطع کارشناسی‌ارشد، رشته توسعه و تبلیغ فرهنگ دینی گرایش مشاوره چهارشنبه ۲۸ بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۸ صبح در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید. موضوع پایان‌نامه: بسته آموزش شاخص‌های [...]

مشاهده جزئیات...

آزمون ورودی اختصاصی کارشناسی‌ارشد ۱۴۰۱

آزمون ورودی اختصاصی کارشناسی‌ارشد دانشگاه معارف اسلامی برای پذیرش دانشجو در نیم‌‌سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲ ـ ۱۴۰۱ (ترم مهر ۱۴۰۱) در روز جمعه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ برگزار گردید. این آزمون با ۶۲۶ داوطلب، جهت گزینش دانشجو (ویژه برادران و [...]

مشاهده جزئیات...

گزارش جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای سیدمحمدمحسن بطحایی

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای سیدمحمدمحسن بطحایی، مقطع کارشناسی‌ارشد، رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش تاریخ و تمدن اسلامی چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۱۳ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید. موضوع پایان‌نامه: جایگاه و نقش [...]

مشاهده جزئیات...

گزارش جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای محمد حسن فراشیانی

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای محمد حسن فراشیانی، مقطع کارشناسی‌ارشد، رشته توسعه و تبلیغ فرهنگ دینی گرایش مدیریت فرهنگی چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۱۰ صبح در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید موضوع پایان‌نامه: راهبردهای [...]

مشاهده جزئیات...

گزارش جلسه دفاع رساله سرکار خانم پوران خدادادی

به حول و قوه الهی جلسه دفاع رساله سرکار خانم پوران خدادادی، مقطع دکتری، رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش تاریخ و تمدن اسلامی ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۳۰ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید. موضوع رساله: استحکام خانواده در سیره [...]

مشاهده جزئیات...

گزارش جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای مرسل عزیزی

به حول و قوه الهی جلسه دفاع رساله جناب آقای مرسل عزیزی کواکی، مقطع کارشناسی‌ارشد، رشته مدرسی مبانی نظری اسلام یکشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۱۵ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید. موضوع پایان‌نامه: بررسی مبادی عمل در آموزه‌های قرآنی [...]

مشاهده جزئیات...

گزارش جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای حسین اسماعیلی جلودار

به حول و قوه الهی جلسه دفاع رساله جناب آقای حسین اسماعیلی جلودار، مقطع کارشناسی‌ارشد، رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش مبانی نظری اسلام یکشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۱۳:۱۵ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید. موضوع پایان‌نامه: ماهیت و ابعاد [...]

مشاهده جزئیات...