گزارش تصویری

گزارش جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای علی محمودی

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای علی محمودی، مقطع کارشناسی ارشد، رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش انقلاب اسلامی چهارشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۶ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید موضوع پایان نامه: شاخصه های [...]

مشاهده جزئیات...

گزارش جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای روح الله محمدی

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای روح الله محمدی، مقطع کارشناسی ارشد، رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی پنجشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۳۰ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید موضوع پایان [...]

مشاهده جزئیات...

گزارش جلسه دفاع پایان نامه سرکار خانم مریم حسین پناهی قروچای

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان نامه سرکار خانم مریم حسین پناهی قروچای، مقطع کارشناسی ارشد، رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۳۰ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید موضوع [...]

مشاهده جزئیات...

گزارش جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای سعید کرم زاده امیر حاجلو

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای سعید کرم زاده امیر حاجلو، مقطع کارشناسی ارشد، رشته توسعه و تبلیغ فرهنگی دینی گرایش مشاوره سه شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۸ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار [...]

مشاهده جزئیات...

گزارش جلسه دفاع پایان نامه سرکار خانم اعظم وفایی طجر

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان نامه سرکار خانم اعظم وفایی طجر، مقطع کارشناسی ارشد، رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش مبانی نظری اسلام دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۰ صبح در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید موضوع پایان [...]

مشاهده جزئیات...

گزارش جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای سید محمد امین نورانی

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای سید محمد امین نورانی، مقطع کارشناسی ارشد، رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش انقلاب اسلامی دوشنبه ۱۲ خرداد ۹۹ ساعت ۱۰صبح در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید موضوع پایان نامه: [...]

مشاهده جزئیات...

گزارش جلسه دفاع پایان نامه سرکار خانم فاطمه بساوند

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان نامه سرکار خانم فاطمه بساوند، مقطع کارشناسی ارشد، رشته مدرسی معارف اسلامی، گرایش انقلاب اسلامی شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۹صبح در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید موضوع پایان نامه: شیوه های [...]

مشاهده جزئیات...

گزارش جلسه دفاع رساله جناب آقای محمد جواد طوسی

به حول و قوه الهی جلسه دفاع رساله جناب آقای محمد جواد طوسی، مقطع دکتری، گرایش انقلاب اسلامی چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۹۹ ساعت ۱۸ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید موضوع رساله: وضعیت شناسی تحلیلی مراکز شیعه شناسی داخل کشور. استاد [...]

مشاهده جزئیات...

گزارش جلسه دفاع رساله جناب آقای موسی یاری خانی

به حول و قوه الهی جلسه دفاع رساله جناب آقای موسی یاری خانی، مقطع دکتری، گرایش انقلاب اسلامی پنجشنبه ۰۸ خرداد ۹۹ ساعت ۱۱:۱۵ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید موضوع رساله: نظام جمهوری اسلامی ایران و تحلیل مدیریت جریان [...]

مشاهده جزئیات...

گزارش جلسه دفاع رساله سرکار خانم نصرت بانو عزیزی

به حول و قوه الهی جلسه دفاع رساله سرکار خانم نصرت بانو عزیزی، مقطع دکتری، رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش تاریخ و تمدن اسلامی پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۹ ساعت ۱۱ صبح در دانشگاه معارف اسلامی به صورت آنلاین برگزار [...]

مشاهده جزئیات...