گروه آموزشی ارتباطات و تبلیغ فرهنگی

معرفی گروه آموزشی ارتباطات و تبلیغ فرهنگی

گروه آموزشی ارتباطات و تبلیغ فرهنگی یکی از گرایش های رشته توسعه و تبلیغ فرهنگ دینی است که در سال ۱۳۹۲ آغاز به کار کرد. هدف اصلی گروه، آموزش و تربیت دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد در حوزه تبلبغ و ارتباطات دینی – به ویژه در دانشگاه ها – است و در حال حاضر  یک دوره دانشجویی کارشناسی ارشد در این گروه مشغول به تحصیل می باشند.

این گروه با بهره مندی از اساتید فرهیخته و مجرب در حوزه ارتباطات و تبلیغ، با توجه به ظرفیت های نوین ارتباطی و نیز نیازهای جامعه داخلی به ویژه دانشجویان و مراکز علمی و فرصت های بین المللی  بدنبال ایفای نقش سازنده و موثری برای گسترش و اعتلای آموزه های اسلام در قالب رشته مذکور است.

مشخصات گروه

  1. مدیر گروه

m.gh (1)

نام: محسن قنبری نیک

تخصص: فرهنگ و ارتباطات

شماره تلفن: ۳۲۱۱۰۲۱۳ – 025

صفحه شخصی: 

پست الکترونیک: Ghanbarinik@maaref.ac.ir

  1. کارشناس/کارشناسان گروه

نام و نام خانوادگی علی منصفی
تخصص
شماره تماس ۳۲۱۱۰۵۶۲ – 025

شرح وظایف و مسئولیت ها