اطلاعیه ها

برگزاری کارگاه آموزشی «روش نگارش طرح تفصیلی» اختصاصی دانشجویان رشته تاریخ و تمدن اسلامی

به همت مرکز معاونت آموزش دانشگاه معارف اسلامی و گروه تاریخ و تمدن اسلامی کارگاه آموزشی «روش نگارش طرح تفصیلی» اختصاصی دانشجویان ارشد رشته تاریخ و تمدن اسلامی برگزار می‌گردد.   تذکرات: ۱. حضور در کارگاه برای دانشجویان ورودی ۱۴۰۱ این رشته [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری کارگاه آموزشی «روش نگارش طرح تفصیلی» اختصاصی دانشجویان رشته اخلاق اسلامی

به همت مرکز معاونت آموزش دانشگاه معارف اسلامی و گروه اخلاق اسلامی کارگاه آموزشی «روش نگارش طرح تفصیلی» اختصاصی دانشجویان ارشد رشته اخلاق اسلامی برگزار می‌گردد.   تذکرات: ۱. حضور در کارگاه برای دانشجویان ورودی ۱۴۰۲و۱۴۰۱ این رشته الزامی است. ۲. در پایان [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری کارگاه آموزشی «روش نگارش رساله دکتری» اختصاصی دانشجویان رشته قر آن و حدیث

به همت مرکز معاونت آموزش دانشگاه معارف اسلامی، و گروه قرآن و حدیث کارگاه آموزشی «روش نگارش رساله دکتری» اختصاصی دانشجویان دکتری رشته قرآن و حدیث برگزار می‌گردد.   تذکرات: ۱. حضور در کارگاه برای دانشجویان ورودی ۱۴۰۱ این رشته الزامی است. ۲. [...]

مشاهده جزئیات...

کارگاه آموزشی «طرح تفصیلی پایان‌نامه » اختصاصی دانشجویان کارشناسی‌ارشد رشته انقلاب اسلامی

به همت مرکز معاونت آموزش دانشگاه معارف اسلامی، وگروه مشاوره کارگاه آموزشی «طرح تفصیلی پایان‌نامه» اختصاصی دانشجویان ارشد رشته انقلاب اسلامی برگزار می‌گردد.   تذکرات: ۱. حضور در کارگاه برای دانشجویان ورودی ۱۴۰۱ این رشته الزامی است. ۲. در پایان دوره به مخاطبین [...]

مشاهده جزئیات...

کارگاه آموزشی «نگارش مقاله» اختصاصی دانشجویان کارشناسی‌ارشد رشته مشاوره

به همت مرکز معاونت آموزش دانشگاه معارف اسلامی، وگروه مشاوره کارگاه آموزشی «نگارش مقاله» اختصاصی دانشجویان ارشد رشته مشاوره برگزار می‌گردد.   تذکرات: ۱. حضور در کارگاه برای دانشجویان ورودی ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ این رشته الزامی است. ۲. در پایان دوره به مخاطبین [...]

مشاهده جزئیات...

کارگاه آموزشی «موضوع‌یابی عنوان پایان‌نامه» اختصاصی دانشجویان کارشناسی‌ارشد رشته قرآن و حدیث

به همت مرکز معاونت آموزش دانشگاه معارف اسلامی، وگروه قرآن و حدیث کارگاه آموزشی «موضوع‌یابی عنوان پایان‌نامه» اختصاصی دانشجویان کارشناسی‌ارشد رشته قرآن و حدیث برگزار می‌گردد.   تذکرات: ۱. حضور در کارگاه برای دانشجویان ورودی این رشته الزامی است. ۲. در پایان دوره [...]

مشاهده جزئیات...

کارگاه آموزشی «موضوع‌یابی عنوان پایان‌نامه» اختصاصی دانشجویان کارشناسی‌ارشد رشته انقلاب اسلامی

به همت معاونت آموزشی دانشگاه معارف اسلامی و گروه انقلاب اسلامی کارگاه آموزشی «موضوع‌یابی عنوان پایان‌نامه» اختصاصی دانشجویان کارشناسی‌ارشد رشته انقلاب اسلامی برگزار می‌گردد.   تذکرات: ۱. حضور در کارگاه برای دانشجویان ورودی این رشته الزامی است. ۲. در پایان دوره به مخاطبین [...]

مشاهده جزئیات...

کارگاه آموزشی «موضوع‌یابی عنوان پایان‌نامه» اختصاصی دانشجویان کارشناسی‌ارشد رشته ارتباطات و تبلیغ فرهنگی

به همت معاونت آموزشی دانشگاه معارف اسلامی و گروه آموزشی ارتباطات و تبلیغ فرهنگی کارگاه آموزشی «موضوع عنوان پایان‌نامه» اختصاصی دانشجویان کارشناسی‌ارشد رشته ارتباطات و تبلیغ فرهنگی برگزار می‌گردد.   تذکرات: ۱. حضور در کارگاه برای دانشجویان ورودی این رشته الزامی است. ۲. [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری کارگاه آموزشی «طرح تفصیلی پایان‌نامه» اختصاصی دانشجویان گرایش ارشد قرآن و حدیث

به همت مرکز معاونت آموزشی دانشگاه معارف اسلامی، و گروه قرآن کارگاه آموزشی «طرح تفصیلی پایان‌نامه» اختصاصی دانشجویان ارشد رشته مدرسی قرآن و حدیث برگزار می‌گردد.   تذکرات ۱. حضور در کارگاه برای دانشجویان ورودی ۱۴۰۱ الزامی است. ۲. در پایان دوره به [...]

مشاهده جزئیات...

اطلاعیه برگزاری آزمون داخلی زبان انگلیسی تخصصی دکتری (خرداد ۱۴۰۳)

به اطلاع دانشجویان محترم دکتری دانشگاه معارف اسلامی می‌رساند آزمون داخلی زبان انگلیسی تخصصی دکتری در تاریخ پنجشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۳ در دانشگاه برگزار می‌گردد. دانشجویان داوطلب می‌بایست برای شرکت در این آزمون، نسبت به تهیه کارت خرید به مبلغ: ـ [...]

مشاهده جزئیات...