دفاعیه پایان نامه ها

برگزاری جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای محسن فکری فلاح

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای محسن فکری فلاح، مقطع کارشناسی‌ارشد، رشته مدرسی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی پنجشنبه ۰۱ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۳۰ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می‌گردد. جهت شرکت در جلسه به [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای محمد مهدی ولی‌زاده

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای محمد مهدی ولی‌زاده، مقطع کارشناسی ارشد، رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش اخلاق اسلامی چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۳۰ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می‌گردد. جهت شرکت در جلسه به [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری جلسه دفاع رساله جناب آقای محسن قائمی

به حول و قوه الهی جلسه دفاع رساله جناب آقای محسن قائمی، مقطع دکتری، رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش قرآن و متون اسلامی دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۰ ساعت ۱۳:۳۰ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می‌گردد. جهت شرکت در جلسه به [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری جلسه دفاع پایان‌نامه سرکار خانم ریحانه علیزادگان مقدم

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان‌نامه سرکار خانم ریحانه علیزادگان مقدم، مقطع کارشناسی ارشد، رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش اخلاق اسلامی شنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ساعت ۱۳:۳۰ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می‌گردد. جهت شرکت در جلسه به [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای محمد مهدی عمویی

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای محمد مهدی عمویی، مقطع کارشناسی ارشد، رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی چهارشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ ساعت ۱۳:۳۰  در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می‌گردد. جهت شرکت [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای فرشاد شهریاری

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای فرشاد شهریاری، مقطع کارشناسی ارشد، رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش انقلاب اسلامی پنج شنبه ۱۸/۰۶/۱۴۰۰ ساعت ۱۱ صبح در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می‌گردد. جهت شرکت در جلسه به صورت [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای مرتضی قربانی

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای مرتضی قربانی، مقطع کارشناسی‌ارشد، رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش مبانی نظری اسلام سه‌شنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۸ صبح در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می‌گردد. جهت شرکت در جلسه [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای محمدحسن محمدی

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای محمدحسن محمدی، مقطع کارشناسی‌ارشد، رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش اخلاق اسلامی شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۱۲ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می‌گردد. جهت شرکت در جلسه به صورت [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای حسین درخشان شبلی

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای حسین درخشان شبلی، مقطع کارشناسی‌ارشد، رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش اخلاق اسلامی شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۱۰ صبح در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می‌گردد. جهت شرکت در جلسه [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای محمود حسنی

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای محمود حسنی، مقطع کارشناسی‌ارشد، رشته توسعه و تبلیغ فرهنگ دینی گرایش مشاوره شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۸ صبح در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می‌گردد. جهت شرکت در جلسه [...]

مشاهده جزئیات...