دفاعیه پایان نامه ها

گزارش جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای محمد مقدسی

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای محمد مقدسی، مقطع کارشناسی‌ارشد، مدرسی اخلاق اسلامی دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۸ صبح در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید. موضوع پایان‌نامه: چالش‌های اخلاقی تربیت توحیدی. استاد راهنما: حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر مجید [...]

مشاهده جزئیات...

گزارش جلسه دفاع رساله جناب آقای سیدحسین هاشمی‌زاده

به حول و قوه الهی جلسه دفاع رساله جناب آقای سیدحسین هاشمی‌زاده، مقطع دکتری، رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش تاریخ و تمدن اسلامی شنبه ۱۹ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۶:۳۰ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید. موضوع رساله: سنخ‌شناسی نگرش جریان‌های [...]

مشاهده جزئیات...

گزارش جلسه دفاع پایان‌نامه سرکار خانم فاطمه پور پیرعلی

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان‌نامه سرکار خانم فاطمه پور پیرعلی، مقطع کارشناسی‌ارشد، رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش تاریخ و تمدن اسلامی شنبه ۱۹ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۳ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید. موضوع پایان‌نامه: پیامدهای فرهنگی [...]

مشاهده جزئیات...

گزارش جلسه دفاع رساله جناب آقای سیدمحمد فاطمی

به حول و قوه الهی جلسه دفاع رساله جناب آقای سیدمحمد فاطمی، مقطع دکتری، رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش مبانی نظری اسلام پنجشنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۰ صبح در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید. موضوع رساله: چیستی مراتب معنوی [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای محمد عباس‏زاده سورمی

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای محمد عباس‏زاده سورمی، مقطع کارشناسی‌ارشد رشته توسعه و تبلیغ فرهنگ دینی گرایش مدیریت فرهنگی پنجشنبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۳۰ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می‌گردد. موضوع پایان‌نامه: بازخوانی راهبردهای [...]

مشاهده جزئیات...

گزارش جلسه دفاع پایان‌نامه سرکار خانم زهرا احدی

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان‌نامه سرکار خانم زهرا احدی، مقطع کارشناسی‌ارشد، رشته مدرسی مبانی نظری اسلام سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۷:۳۰ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید. موضوع پایان‌نامه: نقد مبانی انسان‌شناختی معنویت مدرن بر [...]

مشاهده جزئیات...

گزارش جلسه دفاع پایان‌نامه سرکار خانم ریحانه خداداده

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان‌نامه سرکار خانم ریحانه خداداده، مقطع کارشناسی‌ارشد، رشته مدرسی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی شنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۳ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید. موضوع پایان‌نامه: وضعیت تمدن‌پژوهی پس از انقلاب [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای محمد مقدسی

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای محمد مقدسی، مقطع کارشناسی‌ارشد رشته مدرسی اخلاق اسلامی دوشنبه ۲۱/۱۲/۱۴۰۲ ساعت ۸ صبح در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می‌گردد. موضوع پایان نامه: چالش‌های اخلاقی تربیت توحیدی. استاد راهنما: حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر مجید [...]

مشاهده جزئیات...

گزارش جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای الیاس خودستان

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای الیاس خودستان، مقطع کارشناسی‌ارشد، رشته مدرسی معارف قرآن و حدیث دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۳ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید. موضوع پایان‌نامه: تصویرآفرینی قرآن کریم در آیات معاد. استاد [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری جلسه دفاع رساله جناب آقای سیدحسین هاشمی‌زاده

به حول و قوه الهی جلسه دفاع رساله جناب آقای سیدحسین هاشمی زاده، مقطع دکتری، رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش تاریخ و تمدن اسلامی شنبه ۱۹ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۶:۳۰ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می‌گردد. موضوع رساله جناب آقای [...]

مشاهده جزئیات...