اخبار و اطلاعیه ها

گزارش جلسه دفاع پایان نامه سرکار خانم سهیلا نادری جو

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان نامه سرکار خانم سهیلا نادری جو، مقطع کارشناسی ارشد، گرایش مبانی... مشاهده جزئیات

گزارش جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای تقی محققی

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای تقی محققی، مقطع کارشناسی ارشد، گرایش آشنایی با... مشاهده جزئیات

گزارش جلسه دفاع پایان نامه سرکار خانم فضیله گداسی نژاد

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان نامه سرکار خانم فضیله گداسی نژاد، مقطع کارشناسی ارشد، گرایش مبانی... مشاهده جزئیات

برگزاری جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای تقی محققی

به حول و قوه الهی جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای تقی محققی، مقطع کارشناسی ارشد، گرایش آشنایی با... مشاهده جزئیات

مشاهده همه اخبار

رویدادها

۲۹ تیر الی ۳۰ تیر ۱۳۹۸

برگزاری آزمون جامع دکتری

۲۶ شهریور الی ۲۸ شهریور ۱۳۹۸

دریافت کارت ورود به جلسه آزمون ورودی اختصاصی دکتری ۹۸

۲۷ شهریور الی ۲۹ شهریور ۱۳۹۸

انتخاب واحد نیمسال اول

۲۹ شهریور ۱۳۹۸

برگزاری آزمون ورودی اختصاصی دکتری ۹۸

مشاهده همه رویدادها

پیوندها